Początek ery Azji-Pacyfiku

20161005_100110

Czy można się spodziewać znacznego ożywienia kontaktów gospodarczych Polski z krajami regionu Azji-Pacyfiku? Odpowiedzi na to pytanie szukano podczas Dnia Azji-Pacyfiku 5 października 2016 roku w Sejmie RP. Organizatorami przedsięwzięcia były: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Obecni byli między innymi: Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, Wicemarszałek Senatu Grzegorz Czelej, Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski, politycy, naukowcy, oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Wśród gości zagranicznych znalazł się między innymi minister do zadań nadzwyczajnych Sri Lanki Sarath Amunugama.

Uczestnicy podkreślali szybko rosnącą rolę regionu w światowej gospodarce. Wiele krajów w ciągu zaledwie jednego pokolenia z państw biednych i zacofanych urosło do rangi największych potęg gospodarczych. Obecnie 5 spośród 20 największych gospodarek świata to kraje obszaru Azji-Pacyfiku. Jak podkreślił Marszałek Kuchciński, w regionie tym mieszka 55% ludzkości. Wytwarzana jest tam 1/3 światowego PKB. Ponieważ udział ten stale rośnie, uznano, że XXI wiek będzie wiekiem Azji-Pacyfiku. Region uważany jest już obecnie za lokomotywę światowej gospodarki. Chociaż jego rozwój odbywa się w sposób nierównomierny. Minister Amunugama zauważył, że skrajna nędza dotyka ponad pół miliarda jego mieszkańców. Oświadczył jednocześnie, że w najbliższym czasie w rozliczeniach między państwami regionu można rozważać stopniowe zastępowanie dolara amerykańskiego przez chińskiego juana.

20161005_100154

Minister Waszczykowski uznał rozwój kontaktów z regionem Azji-Pacyfiku za jeden z podstawowych kierunków polityki zagranicznej rządu. Zapowiedział otwieranie nowych placówek dyplomatycznych i połączeń lotniczych Lotu. Szef Gabinetu politycznego ministra Jan Parys oświadczył, że obecnie występuje jeszcze rozbieżność między polską polityką zagraniczną a tendencjami w światowej gospodarce. Za przejaw nowych tendencji uznał włączenie juana do koszyka walut rezerwowych MFW. Nazwał to wydarzenie “historycznym zwrotem” w światowej ekonomii. Jako wzorcową uznał politykę Niemiec wobec Chin. Podkreślił, że raz w roku organizowane jest niemiecko-chińskie forum gospodarcze z udziałem kanclerz Merkel.

20161005_144155

Jan Parys podkreślił też fakt odstawania profili kształcenia szkół wyższych w Polsce od potrzeb rynku. Nie kształci się obecnie wystarczająco dużo specjalistów zajmujących się krajami Azji-Pacyfiku, a studia orientalistyczne traktowane są jako “egzotyka”. Wynika stąd brak wiedzy o regionie. Dodał również, że nie należy oceniać systemów politycznych państw regionu wyłącznie na podstawie europejskiego systemu pojęć i wartości.

20161005_143554

Pytani o politykę rządu Prawa i Sprawiedliwości wobec Azji-Pacyfiku a szczególnie Chin politycy tej partii zapowiadali znaczne ożywienie kontaktów. Marszałek Czelej stwierdził, że będzie to polityka “kontynuacji i przyśpieszenia”. W 2011 roku Prezydent Bronisław Komorowski podpisał umowę o strategicznym partnerstwie między Polską a Chinami. Za czasów prezydentury Andrzeja Dudy doszło do dwóch ważnych wizyt: polskiego prezydenta w Chinach i prezydenta Xi Jinpinga w Polsce. Rozwój kontaktów z Chinami ma odbywać się na trzech płaszczyznach: najpierw międzypaństwowej, później samorządowej, by stworzyć klimat dla rozwoju kontaktów biznesowych. Wyrażono potrzebę otwierania polskich instytucji finansowych i doradczych na terenie Chin w celu ułatwienia prowadzenia tam interesów.

Wojciech Ostrowski