O nas

logo-fundacjiFundacja Współpracy Międzynarodowej im. Michała Boyma powstała w 2013 roku jako Fundacja EAST-WEST. W roku 2015 przyjęliśmy za patrona Michała Boyma dla upamiętnienia pierwszego polskiego uczonego, który w XVII wieku badał Chiny i propagował wiedzę o tym kraju w Europie. Celem Fundacji jest działalność wspomagająca rozwój gospodarczy oraz promowanie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami Polski i innych krajów.

Wśród stałych współpracowników naszej fundacji znajdują się osoby od wielu lat zajmujące się działalnością w organizacjach pozarządowych, uczestniczące w przedsięwzięciach współfinansowanych przez Unię Europejską, specjalizujące się w marketingu i reklamie, oraz pracownicy instytucji kulturalnych z terenu Kielc. Udało nam się zgromadzić wokół Fundacji grupę zaangażowanych społecznie współpracowników urodzonych zarówno w Polsce, jak i poza nią. Osoby te stale uczestniczą w naszych działaniach.

STATUT  FUNDACJI

Finanse 2019

Finanse 2020