Jak czytać chińskie nazwiska i nazwy?

baner-poziomy-1-maly

dr Wojciech Ostrowski

slownikaBardzo często słyszymy w telewizji i radio, prezenterów, gości, lub lektorów czytających chińskie nazwiska w sposób rażąco odbiegający od ich oryginalnego brzmienia. Przyczyną jest nieumiejętność czytania transkrypcji chińskich znaków zwanej pinyin. Zamieszczona tu tabelka pozwoli wszystkim uniknąć podobnych błędów w przyszłości.

Pinyin pozwala czytać chińskie znaki w brzmieniu takim, jak w chińskim języku państwowym putonghua, potocznie nazywanym językiem chińskim. Te same znaki mogą jednak być różnie czytane przez osoby posługujące się innymi chińskimi dialektami.

W literaturze polskiej można spotkać różne transkrypcje chińskich znaków. W 1936 roku Polska Akademia Umiejętności uchwaliła polską transkrypcję języka chińskiego, którą stosowano przez kilkadziesiąt lat i spotyka się ją w starych publikacjach. Ponieważ jednak w 1982 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO), a w 1986 roku ONZ, uznały stworzony w ChRL system transkrypcji języka chińskiego – pinyin za obowiązujący, nazwy i nazwiska zapisywane są obecnie w tym właśnie systemie. Wyjątek stanowić mogą niektóre nazwy i nazwiska, powszechnie znane w innym zapisie. Często w chińskim języku państwowym przyjmują one inne brzmienie (np. Czang Kaj-szek – Jiang Jieshi, Pekin – Beijing, Sun Jat-sen – Sun Zhongshan).

Poniższa tabela podpowiada, jak czytać pinyin. Środkowa kolumna zawiera najbardziej podobnie brzmiącą polską głoskę.Trzeba jednak dodać, że w języku chińskim spółgłoski dzielą się na dźwięczne i przydechowe. Najbliższe oryginałowi brzmienie spółgłoski przydechowej uzyskuje się przez dodanie do spółgłoski bezdźwięcznej głoski „h”, np.: „ph”, „th”, „ch” itd. W przypadkach nieuwzględnionych w tabeli litery czyta się tak jak w języku polskim.

Pisownia Brzmienie Przykład
b p – dźwięczne Beijing
p p – przydechowe (ph) Peng
c c – przydechowe (ch) Cao Cao
z c – dźwięczne Zedong
d t – dźwięczne Deng
t t – przydechowe (th) Tai
g k – dźwięczne Guomindang
k k – przydechowe (kh) Kaihui
i y – po „c”, „ch”, „r”, „s”, „sh”, „z shi
j ć – dźwięczne Jiang
q ć – przydechowe (ćh) Qing
r ż – na początku sylaby Ren
u jak ü po „j”, „q”, „x”, „y Yu
w ł Wang
x ś xiao
y j yao
r Na końcu wyrazu jak angielskie „ar huahuar
ian jak ien tian
ch cz – przydechowe (czh) Changsha
zh cz – dźwięczne Zhou
sh sz shu
ong ung Guandong
ng jak angielskie „ng Deng
iu iou diu