Finanse 2019

Fundacji im. Michała Boyma w 2019 r. otrzymała darowizny od osób fizycznych w wysokości 11 tys. zł.
Cała ww. kwota została przeznaczona na prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.