Chiny jakich nie znacie

„Chiny jakich nie znacie” – pierwsze spotkanie tematyczne XXIII edycji „Wczasów dla Seniorów”

Gościem XXIII edycji „Wczasów dla Seniorów” organizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy był prezes Fundacji im. Michała Boyma dr Wojciech Ostrowski.

Podczas prelekcji „Chiny jakich nie znacie” uczestnicy mogli poznać różnice między cywilizacją zachodnią a chińską. Wieki niezależnego rozwoju obu kultur odległych od siebie geograficznie i w znacznym stopniu izolowanych sprawiły, że nawet najbardziej „uniwersalne” wartości i podstawowe pojęcia były inaczej postrzegane w obu częściach kontynentu euroazjatyckiego.

Dotyczy to pojęć takich jak prawo, prawda czy władza. W obu kulturach inaczej postrzegało się miejsce człowieka w społeczeństwie i rodzinie, relacje między rządzącymi a rządzonymi, a nawet charakter relacji międzyludzkich. Znajomość uwarunkowań historycznych umożliwia lepsze zrozumienie przez Europejczyków realiów panujących w Chinach oraz unikanie stereotypów często słyszanych w mediach.

Chiny jakich nie znacie

Podstawową tezą wykładu było stwierdzenie, że odległość geograficzna i czasowa decyduje w znacznie większym stopniu o odmienności kultury, niż powszechnie przypuszczamy. Jako przykład podana została starożytna Grecja i Azja Południowowschodnia. Przykłady te wskazują, że nawet bardzo podstawowe odczucia, takie jak przyjemność i niesmak są w przeważającej mierze determinowane kulturowo.

Odnosząc wspomnianą tezę do Chin, prelegent stwierdził, że w większości przypadków powtarzane opinie na temat tego kraju wynikają z braku wiedzy o historycznym i kulturowym kontekście w jakim rozwijała się tamtejsza cywilizacja.

Rzetelna wiedza o Chinach – stwierdził prelegent – jest szczególnie istotna w XXI wieku, kiedy obszar Azji-Pacyfiku staje się centrum światowej gospodarki, a Chiny faktycznie urosły do rangi największej gospodarki świata.

Uczestnicy zajęć otrzymali upominki przekazane przez Ambasadę Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie, za co organizatorzy pragną gorąco podziękować Ofiarodawcom.

Chiny jakich nie znacie

Kolejne zajęcia poświęcone Chinom podczas tegorocznej edycji „Wczasów dla Seniorów” odbędą się na początku sierpnia.