Od Legionów do wolnej Polski – muzyczna opowieść

Wydarzenie pod nazwą „Od Legionów do wolnej Polski – muzyczna opowieść”, miało miejsce 20 listopad 2021 roku o godz. 19:00 w Kościele Św. Krzyża w Kielcach. Zorganizowane zostało przez Fundację Współpracy Międzynarodowej imienia Michała Boyma dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Wieloletniego „NIEPODLEGŁA” na lata 2017 – 2022 w ramach Programu Dotacyjnego „NIEPODLEGŁA”.

            W ramach wydarzenia zorganizowaliśmy koncert, który stanowił muzyczną opowieść o losach polskiego społeczeństwa w XIX i XX w. W świątyni gościliśmy zespół wokalno-aktorski „Sonanto”. Koncert rozpoczęło nawiązanie do Konstytucji III Maja, oraz do wielkich powstań narodowych w XIX w. W dalszej części upamiętniono walki Polaków o niepodległość w trakcie I wojny światowej, oraz polskie formacje zbrojne tworzone podczas pierwszego światowego konfliktu, w szczególności nawiązując do pieśni legionowych i ułańskich tamtego okresu. Wybrane utwory pochodziły też z czasów wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921, oraz II Rzeczpospolitej.

Kolejną część koncertu stanowiło nawiązanie do dramatu II wojny światowej. Wykonawcy zaprezentowali pieśni żołnierzy Września 1939 r., utwory poświęcone bitwie pod Monte Cassino, Powstaniu Warszawskiemu oraz pieśni towarzyszące żołnierzom polskim na różnych frontach. Artyści zaakcentowali także swoisty epilog II wojny światowej, jakim było antykomunistyczne powstanie i powojenny dramat Żołnierzy Wyklętych. W koncercie pojawiło się także nawiązanie do czasu PRL, a wreszcie do czerwcowych wyborów 1989 r.

Mieszkańcy Kielc mogli usłyszeć utwory takich artystów jak: Włodzimierz Korcz, Krzesimir Dębski, Przemysław Gintrowski, Grzegorz Tomczak, Adam Kowalski, Piotr Rubik i wielu, wielu innych. Utwory poprzedzano narracją konferansjerską, podczas której zaprezentowano kontekst ich powstania.