Nowy projekt “Common Roots, Common Future!”

Organizacje partnerskie:
– Udruga za razvoj i jacanje kvalitete zivota Omne Trium Perfectum – Chorwacja,
– Marijampoles jaunimo klubas „Dimera” – Litwa,
– Non-formal group “see why” – Cypr,
– Zavod Krpujsnica, Zavod za razvoj kulture in izobrazevanja na podezelju – Słowenia

W dniu 5-02-2018 rozpoczęliśmy realizację projektu nr. 2017-3-PL01-KA105-047297. Projekt trwać będzie do 4-06-2018. W ramach projektu w dniach 20-27.03.2018 w Poroninie odbędzie się wymiana młodzieży, w której brać będzie udział 30 uczestników z 5 krajów partnerskich. Młodzież z Litwy, Cypru, Słowenii, Chorwacji i Polski wspólnie szukać będzie korzeni, które łączą wszystkie nasze kultury. Jeszcze przed rozpoczęciem realizacji wymiany uczestnicy będą spotykać się aby wspólnie przygotować zajęcia oraz wszystkie niezbędne materiały.

Celami naszego projektu są:
– uświadomienie uczestnikom wspólnych korzeni, które łączą Europę, a w konsekwencji zwiększenie tolerancji, otwartości na inne kultury i zrozumienia przez nich odmienności,
– wzmocnienie w uczestnikach szacunku do własnej kultury i jej specyfiki, a także szacunku dla innych kultur
– promocja programu Erasmus+ wśród młodzieży w tym, młodzieży o obniżonych szansach społecznych, geograficznych i ekonomicznych, a także wśród lokalnej społeczności Poronina,
– stworzenie podręcznych pocket-booków, opisujących różne kultury europejskie.

Wszystkie kompetencje, które zdobędą uczestnicy w ramach realizacji działań projektu zostaną potwierdzone certyfikatami Youthpass oraz certyfikatem wystawionym przez naszą Fundację.

Zapraszamy do śledzenia relacji z naszego projektu, które będą pojawiać się już niebawem na naszym Fanpagu oraz na stronie internetowej!

Powrót