Międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach projektu „Common Roots, Common Future”

29242646_10213801297580427_692937065_oW dniach 20-27.03.2018 r. w Poroninie, odbyła się międzynarodowa wymiana młodzieży, która zorganizowana została przez naszą Fundację w ramach projektu „Common Roots, Common Future” finansowanego w ramach programu Erasmus+. W wymianie wzięło udział 27 młodych ludzi z 5 krajów – Słowenii, Litwy, Cypru, Chorwacji i Polski.

Uczestnikami projektu była młodzież aktywnie działająca w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych, które swoje główne działania skupiają wokół tematu kultury. W trakcie wymiany uczestnicy mieli okazję wspólnie rozwiązać problemy, które dotykają ich lokalne społeczności, wymienili się między sobą doświadczeniami związanymi działaniem i promocją w obszarze kultury (sztuka, muzyka itd.), zdobyli doświadczenie, które rozwinęło nie tylko ich osobowość ale także kompetencje przydatne dla nich w przyszłym życiu zawodowym.

29472575_10213771971231422_3279341821238444032_oW ramach wymiany uczestnicy przeprowadzili Mini Targi kulturowe w Zakopanem podczas, których każdy kraj przedstawił kulturę, gry, zabawy i tradycje lokalnej społeczności oraz turystom odwiedzającym miasto. W trakcie targów uczestnicy przedstawiali także program Erasmus+ – jego charakterystykę oraz możliwości jakie daje on młodym ludziom. Głównymi celami projektu były:

  • uświadomienie uczestnikom wspólnych korzeni, które łączą Europę, a w konsekwencji zwiększenie w uczestnikach tolerancji, otwartości na inne kultury i zrozumienia przez nich odmienności,
  • wzmocnienie w uczestnikach szacunku do własnej kultury i jej specyfiki, a także szacunku dla innych kultur,
  • promocja programu Erasmus+ wśród młodzieży w tym, młodzieży o obniżonych szansach społecznych, geograficznych i ekonomicznych, a także wśród lokalnej społeczności Zakopanego stworzenie podręcznych pocket-booków, opisujących różne kultury europejskie (uczestników projektu)

W ramach działań, w trakcie wymiany, wszystkie zajęcia prowadzone były zgodnie z zasadami edukacji nieformalnej. Zajęcia zostały w głównej mierze przygotowane przez samych uczestników (ze wsparciem liderów grup oraz przedstawicieli organizacji wysyłających).

Wszystkie kompetencje, które zdobyli uczestnicy w ramach realizacji działań projektu potwierdzone zostały międzynarodowymi certyfikatami Youthpass oraz certyfikatem wystawionym przez naszą Fundację. Zapraszamy na fanpaga naszego projektu, na którym zamieszczane były wszystkie aktualności związane z prowadzonymi przez nas działaniami.

https://www.facebook.com/Common-Roots-Common-Future-192053524727453/

Głównym rezultatem stworzonym przez uczestników naszej wymiany jest Pocket Book, który w przystępny sposób opisuje kulturę każdego z krajów uczestniczących w projekcie. Tam również znaleźć można galerię wybranych zdjęć z naszej wymiany.

Projekt „Common Roots, Common Future” nr. 2017-3-PL01-KA105-047297 finansowany jest w ramach programu Erasmus+

2 1 7 6 5 4 3 29468507_10212003824398054_3118244504272896000_o 29251271_10212016499114914_1093070810_o 29250387_10212016501114964_388625947_o 29243464_10212016500394946_1300547725_o 9 29497038_193075084625297_8314125400090326830_n 29496346_10216025175650154_354082777534038016_n 29472329_1566074833516079_7552771433387554914_n 29468703_1566074286849467_7442722887412425281_n 29572208_193075001291972_4449022430226597951_n 29542600_10212003820517957_8757000740980916224_o 29542332_193074504625355_6398029465618185523_n 29512949_193074644625341_4861529775153492949_n 29511276_10212003817237875_140383926647521280_o 29242646_10213801297580427_692937065_o 29692966_10213802658038573_675665493_o 29680931_10213800653588463_1683080010_o 29680687_10213802723760216_2000643218_o 29634761_10212040524875543_1979533871_o