Finanse 2023

Fundacji im. Michała Boyma w 2022 r. otrzymała darowizny od osób fizycznych w wysokości 1000 zł.
Cała ww. kwota została przeznaczona na prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.