“Common Roots, Common Future!” już za kilka dni

W ramach realizacji projektu “Common Roots, Common Future!” już za kilka dni udamy się do Poronina, gdzie w dniach 20-27 marca 2018 roku odbędzie się wymiana młodzieży. Będzie w niej brać udział 30 uczestników z 5 krajów partnerskich. Młodzież z Litwy, Cypru, Słowenii, Chorwacji i Polski wspólnie szukać będzie korzeni, które łączą wszystkie nasze kultury. Aktualnie zakończyliśmy działania przygotowawcze, w ramach których uczestnicy naszego projektu spotykali się, aby przygotować materiały oraz zajęcia na wymianę.

W trakcie wymiany realizować będziemy następujące cele projektu:

– uświadomienie uczestnikom wspólnych korzeni, które łączą Europę, a w konsekwencji zwiększenie tolerancji, otwartości na inne kultury i zrozumienia przez nich odmienności,

– wzmocnienie w uczestnikach szacunku do własnej kultury i jej specyfiki, a także szacunku dla innych kultur,

– promocja programu Erasmus+ wśród młodzieży, w tym młodzieży o obniżonych szansach społecznych, geograficznych i ekonomicznych, a także wśród lokalnej społeczności Poronina,

– stworzenie podręcznych pocket-booków, opisujących różne kultury europejskie.

Projekt „Common Roots, Common Future” nr. 2017-3-PL01-KA105-047297 finansowany jest w ramach programu Erasmus+.
Zapraszamy do śledzenia relacji z naszej wymiany, które będą pojawiać się już niebawem na naszym Fanpagu oraz na stronie internetowej!