Armia inna niż wszystkie – wieczór pamięci w roku 80-lecia przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową

W dniu 1 października 2022 roku o godzinie 17:00 kielczanie mogli uczestniczyć w wydarzeniu pod nawą: „Armia inna niż wszystkie – wieczór pamięci w roku 80-lecia przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową”. Wydarzenie składało się z trzech części:

1. wywiadu-spotkania z gościem, Dionizym Krawczyńskim z udziałem publiczności, celem przybliżenie okoliczności powstania Armii Krajowej;

2. koncertu będącego muzyczną opowieścią o dziejach Armii Krajowej (a także organizacji ją poprzedzających – Służby Zwycięstwu Polsce oraz Związku Walki Zbrojnej) w trakcie II wojny światowej i w rzeczywistości powojennej.

3. emisji specjalnego filmu pt. „Armia inne niż wszystkie”, powstałego na 80-lecie Armii Krajowej, produkcji Instytutu Pamięci Narodowej.

Wydarzenie odbyło się w Kieleckim Centrum Kultury (które było również jego partnerem). zorganizowane zostało przez Fundację Współpracy Międzynarodowej im. Michała Boyma dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Obrony Narodowej.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Kielce Bogdan Wenta, natomiast patronat medialny objęły: TVP S.A. Oddział w Kielcach, Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach, Echo Dnia, Nasze Miasto, Radio i Tygodnik eM Kielce, Magazyn VIP, Telewizja Świętokrzyska. Podziękowania za pomoc w kampanii informacyjnej zapowiadającej wydarzenie przekazujemy spółdzielniom mieszkaniowym KSM i PGM.